MediYoga - Medicinsk Yoga

för ökad hälsa och balans

Över-Enhörna Bygdegård

Våren 2021

 

Information angående kurser i MediYoga

P.g.a. rådande corona-situation kommer jag inte att hålla några kurser i MediYoga under våren 2021 i Över-Enhörna Bygdegård.

 


IMY


© ProTem Konsult, protem@gransta.se, Birgitta Olofsson, 0708 559478